به گروه تحقیقاتی JPR خوش آمدید

موسسه جامع پردازش پویا فعالیت خود را از سال 1383 با هدف ارائه خدمات آماری آغاز نمود . در ادامه با توجه به نیاز تحقیقات بازاریابی ، عمده فعالیت خود را در حوزه بازاریابی متمرکز نمود . با اجرای تحقیقات در حوزه برندسازی و افزایش ظرفیت علمی در این حوزه و همچنین نیاز کشور به اجرای برنامه های بازاریابی با استراتژی برند سازی اجرای تحقیقات و برنامه های مشاوره ای و اجرایی در برندسازی را نیز به عنوان یکی از خدمات خود تعریف نموده است .ماموریت موسسه کمک به مدیران شرکتها در افزایش قدرت تصمیم گیری در بازاریابی و برندینگ می باشد که چشم انداز خود را توانمند سازی مدیران برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت با برندهای بزرگ قرار داده است تا بتواند سهمی در توسعه کشور داشته باشد . بنابراین ما تحقیقات را بصورت جامع ، کامل و دقیق اجرا می نماییم . تا نگاهی را به مدیران عرضه نماییم که بتوانند دربازاریابی و برندینگ در جهت توسعه کسب و کار با اطمینان کامل تصمیم گیری نمایند