گام های چهارگانه برند سازی

ایجاد برند قدرتمند

مدل CBBE  ایجاد برند را به عنوان فرایندی شامل چند گام پی در پی معرفی می دارد . پیاده سازی موفق هر یک از این گام ها به موفقیت در اهداف گام قبلی وابسته است . این گام ها عبارتند از :

1-     حصول اطمینان از وجود رابطه تنگاتنگ میان هویت برند و مشتری ها و ایجاد تداعیاتی از برند در ذهن مشتریان با توجه به نیازهای خاص ان ها یا طبقه محصول

2-     ایجاد و تثبیت مفهوم جامع از برند در ذهن مشتری ها با ایجاد ارتباط استراتژیک میان مجموعه تداعیات ملموس و ناملموس از برند با برخی از ویژگیهای محصول

3-     استخراج واکنش های مناسب مشتری ها نسبت به این هویت و مفهوم برند

4-     تغییر واکنش های مشتری ها نسبت به برند با هدف ایجاد رابطه ای تنگاتنگ و ایجاد وفاداری رفتاری و قدرتمند در میان مشتریان

این چهار گام مجموعه سوالات بنیادی است که مصرف کنندگان در خصوص برند ها ا زخود می پرسند ( دست کم به صورت ضمنی و پنهاد در ذهن خود )

گام های برند سازی :

1-     تو کیستی ( هویت برند )

2-     تو چیستی ( مفهوم برند )

3-     من در باره تو چه فکری می کنم ؟( واکنش ها و پاسخ ها نسبت به برند )

4-     من دوست دارم تا چه حد به تو نزدیک باشم و چه نوع تداعیاتی از تو داشته باشم ؟( ارتباط تنگاتنگ با برند )

 نردبان برند سازی :

نردبان برند سازی به ترتیب گام های هویت تا مفهوم و سپس واکنش ها و ایجاد رابطه با برند شکل می گیرد . این به ان معناست که ما نمی توانیم بدون ایجاد هویت برای برند خود ، مفهوم خاصی را در ذهن مصرف کننده ایجاد کنیم . و پاسخ ها نسبت به برند بدون وجود معنا و مفهوم درست از آن رخ نمی دهند و بدون این که پاسخ های مناسبی را در مصرف کنندگان بر انگیخته باشیم نمی توانیم به اجبار رابطه ی نزدیکی میان برند و مشتری ها ایجاد کنیم . 

یک نظر برای “گام های چهارگانه برند سازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *