خدمات ما

خدمات ما شامل مشاوره ، آموزش و اجرا در تحقیقات بازاریابی ، برندینگ ، طرح های نظرسنجی و سنجش رضایت مشتریان و ذینفعان ، پیاده سازی واحد تحقیقات بازار ، مشاوره و آموزش در بازاریابی و برندینگ می باشد .

  1. تحقیقات بازاریابی  و برندینگ

.بطور کلي تحقيقات بازار حوزه هاي وسيعي را در بر مي گيرد که مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

1-1- تحقيقات وضعيت بازار

  • سهم بازار ، شناخت رقبا و …
  • گروه بندي وتقسيم بندي مشتريان
  • تعيين جايگاه شرکت / محصول در بازار از ديدگاه مصرف کنندگان
  • رضايت سنجي و بررسي نيازها ، خواستها و ترجيحات مصرف کنندگان
  • بررسي علت و انگيزه خريد مصرف کنندگان و عادات موثر در مصرف کالاها
  • تجزیه و تحلیل بازار یابی در فضای دیجیتال مارکتینگ

2-1- تجزيه و تحليل فروش

تجزیه و تحلیل فروش شامل بررسی میزان فروش به تفکیک زمان ، مناطق ، نوع مشتری ، سفارش مشتری و … می باشد

3-1- تحقيقات در مورد محصول

تحقیق در مورد محصول ، شامل تحقیقات بازاریابی در خصوص عوامل محصولی شامل بسته بندی ، اندازه ، وزن و … می باشد

4-1- تحقيق در مورد تبليغات و سنجش اثر بخشی تبلیغات

تحقیق در تبلیغات شامل تحقیق بازاریابی برای موثر بودن تبلیغات شامل تحقیق برای رسانه موثر ، محتوای پیام و … می باشد

5-1- تحقيقات در مورد توزيع محصول

تحقیق در توزیع شامل بررسی نحوه دسترسی به محصول ، سیستم نمایندگی ، فروش شرکت و … می باشد

6-1- تحقيقات در مورد قيمت محصول

تحقیق در قیمت شامل بررسی قیمت گذاری ، تخفیفات ، قیمت های عمده فروش و مصرف کننده و … می باشد

تحقیقات در زمینه برندینگ (ممیزی برند، درخت برند ، ارزش ویژه برند ، اگاهی از برند ، تصویر و…)

2. مشاوره و اجرا در پیاده سازی واحد تحقیقات بازار برای شرکتها

شرکتهایی که نیاز به تحقیقات گسترده ای دارند می بایست واحد تحقیقات بازار در شرکت خود ایجاد نمایند . بدین منظور این موسسه می تواند در پیاده سازی این واحد به شرکتها کمک نماید .

3. اجرای طرحهای نظرسنجی و سنجش رضایت 360 درجه در سطح کشور

این موسسه برای اجرای کلیه طرح های نظرسنجی در سطح کشور نیز می تواند بازوی اجرایی شرکتها باشد تا بتواند بطور همزمان در تمامی استانها تحقیقات خود را اجرا نماید.

4. آموزش ، مشاوره و اجرا در زمینه  بازاریابی و برندینگ

موسسه پویا به شرکتهایی که در خصوص بازاریابی ، برندسازی ، نظرسنجی ، روش تحقیق و مطالعات اماری نیازبه ظرفیت سازی دارند بصورت مشاوره ، اموزش بصورت اجرایی همکاری می نماید .

همکار موسسه در آموزش بازاریابی معلم بازار است :

https://marketteacher.ir