مشتریان ما

مشتریان ما شامل شرکتهای مختلف تولیدی ، خدماتی ، دولتی ، خصوصی می باشد که در موضوعات مختلف تحقیقات بازاریابی ، برندینگ ، نظرسنجی پروژه ها اجرا شده است . شامل شرکت نفت بهران ( 2 پروژه ) ، شرکت گاز ، بانک پارسیان ، یاتاقان بوش ایران ( 2 پروژه ) ، نمایشگاه بین المللی ، لاستیک بازر ، کاله و … می باشد .