داستان تحقیقات بازار شرکت موزاک

موزاک:درمان نارایج برای سرماخوردگی

موزاک(www.muzak.com) که زمانی«موسیقی پس زمینه»نامیده می شد؛اکنون در دنیای کسب وکار به «معماری شنیداری»معروف است.در سال 2008موزاک محصولات خود را به بیش از 350 هزار کسب و کار ارائه کرد وبیش از 100میلیون نفر هر روز نوای دلنشین آن را شنیدند.این شرکت موسیقی؛دستگاههای صوتی؛تلویزیون و مخابراتی رادر 200 فروشگاه و مرکز خدماتی در سراسر ایالات متحده ارائه می کند.

موزاک امروزه به سمت بازاریابی شنیداری در سوپرمارکتها حرکت کرده است.در این زمانه ی آکنده از رقابت؛تبلیغات هر چه بیشتر فروشگاهی بسیار لازم به نظر میرسد.تحقیقات نشان می دهدکه مشتریان اندکی با در نظر داشتن برند خاصی به سوپر مارکتها می آیند.بیشتر مصرف کنندگان میدانند چه کالاهایی لازم دارند وزمانی که به فروشگاه می رسند؛ برند یا اندازه ی آن انتخاب می کنند.بنابراین به نظر می رسدتبلیغات شنیداری؛مثل آنچه موزاک فراهم می کند؛نوید بخش باشد.

آزمایشی طراحی شد تا اثربخشی تبلیغات موزاک را بررسی کند.20 سوپرماکت که تصادفی انتخاب شده بودند؛به دو گروه ده تایی تقسیم شدند؛یکی گروه آزمایشی و دیگری گروه کنترل.آگهی های موزاک برای محصولات منتخب در سوپرمارکتهای گروه آزمایشی در یک دوره ده هفته ای پخش شد.این آگهی ها خبری بودندو به مصرف کنندگان درباره ی مزایای محصول تبلیغ شده آگاهی می دادند.قیمت و عوامل دیگر(مثل فضای قفسه)که بر فروش این کالاها اثر می گذاشتند؛در فروشگاههای گروه آزمایشی و گروه کنترل یکسان نگه داشته شدند.فروش محصولات تبلیغ شده در هر دو گروه آزمایشی و گروه کنترل یکسان نگه داشته شدند.فروش محصولات تبلیغ شده در هر دو گروه آزمایشی و کنترل بررسی شد.نتایج؛افزایش فروش کالاهای تبلیغ شده را نشان داد؛طوری که مسکن های ضد سرماخوردگی؛حساسی؛وسینوس بیشترین افزایش را به اندازه ی8/29 در صد نشان دادند.بنابراین ممکن است در آینده ی نزدیک؛بازار گسترده ای برای موزاک پدید آید.