تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

مهمترین خدمات موسسه شامل اجرای تحقیقات بازاریابی در تمامی حوزه های مرتبط می باشد 
موسسه پویا برای اجرای تحقیق با توجه به تمام شرایط موجود از روشهایی که باعث کمترین خطا در تحقیق می شود استفاده می کند . بطور کلی تحقیقات بازار روشهای مختلفی دارد که بر دو اساس استوار است . تحقیق بر اساس اهداف تحقیق و تحقیق بر اساس روش جمع اوری اطلاعات

1-    تحقیقات بر اساس اهداف تحقیق شامل موارد ذیل می باشد

·  تحقيقات در مورد وضعيت بازار

·  سهم بازار ، شناخت رقبا و …

·  گروه بندي وتقسيم بندي مشتريان

·  تعيين جايگاه شرکت / محصول در بازار از ديدگاه مصرف کنندگان

·  رضايت سنجي و بررسي نيازها ، خواستها و ترجيحات مصرف کنندگان

·  بررسي علت و انگيزه خريد مصرف کنندگان و عادات موثر در مصرف کالاها

·  تجزيه و تحليل و پيش بيني فروش

·  تحقيقات در مورد محصول

·  تحقيق در مورد پیش برد فروش ( تبليغات  سمپلینگ و پروموشن – …)

·  تحقيقات در مورد توزيع محصول

·  تحقيقات در مورد قيمت محصول

·  تحقیقات در خصوص برندینگ ( ارزش ویژه برند – تصویر برند – شخصیت برند و….. )

·  تحقیقات در خصوص برنامه تبلیغاتی ( اثر بخشی تبلیغات  رسانه و پیام های تبلیغاتی – کمپین تبلیغاتی )

·  تحقیقات در خصوص بازاریابی الکترونیکی ( استراتژیهای و برنامه های بازاریابی الکترونیکی )
·  تحقیقات در خصوص وفاداری مشتریان

·  تحقیقات در زمینه ارتباط با مشتریان

2-  تحقیقات بر اساس روشهای جمع آوری اطلاعات

·         تحقیقات اکتشافی ( کشف مسائل  شناخت شاخص ها و عوامل )

·         تحقیقات توصیفی ( اندازه گیر عوامل )

·         تحقیقات آزمایشی ( آزمایش تاثیر عوامل مستقل بر وابسته )

3- روشها و ابزارهای  جمع اوری اطلاعات

·         گروه متمرکز (کانونی) -focus group

·         مصاحبه های عمیق و نیمه عمیق  ( ظبط صدا و….)

·         مطالعات کتابخانه ای ( سوابق موضوع مورد مطالعه – تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مطالعه و …)

·         مطالعات داده های ثانویه

·         مصاحبه مستقیم  با پرسشنامه با سوالات بسته ، باز ( بسته و باز )  

·         تلفنی ( CATI  – TI)

·         الکترونیکی ( ایمیل و….)

·         با استفاده از ابزارهای الکترونیکی ( موبایل . تبلت و………) و نرم افزارهای مرتبط

·         مشاهده و یادداشت

·         شبکه های اجتماعی  ( لینکدین  فیس بوک  تلگرام -……….)

·         تحقیق بصورت آزمون سنجش برای پرسشنامه های تعداد بالا ( نرم افزار به همراه اسکن پرسشنامه )

·         و….

تحقیق بازاریابی در حقیقت یعنی اجرای اصول علمی تحقیق در حوزه بازاریابی با هدف کسب اطلاعات بر اساس مشکلات و مسائلی که مدیریت شرکت با ان مواجه می باشد که مسائل لزوما جنبه منفی ندارد زیرا در بیشتر مواقع شرکتها در شرایط مناسبی هستند ولی برای توسعه کسب و کار خود نیاز به تحقیق و شناسایی فرصتهای بازار دارند . از اینرو تحقیق یا برای حل مشکلات فعلی یا برای توسعه برای رشد شرکت می باشد .

از مشکلات مدیریتی به پیشنهادات کاربردی

برای اجرای تحقیقات بازاریابی نیاز است که بر اساس مشکلات و مسائل مدیریتی مساله تحقیقی بیان شود و برای مساله تحقیق اهداف تحقیق و برای اهداف تحقیق سوالات تحقیق و برای سوالات تحقیق، نیازهای اطلاعاتی مرتبط تعیین می گردد . برای نیازهای اطلاعاتی ، متغیرها و جامعه آماری مشخص می شود و برای جامعه آماری با توجه به نوع متغیرها ابزار سنجش طراحی می شود که در نهایت با روش های نمونه گیری ، اطلاعات از جامعه اماری بدست امده و با روشهای اماری تجزیه و تحلیل صورت می گیرد . در نهایت از متغیر ها به سوالات پاسخ داده می شود و از سوالات اهداف براورده می شود و با اهداف مساله اصلی پاسخ داده شده و در نهایت راه حل مشکل پیشنهاد می گردد.

به عبارتی تحقیق برای این است که از مشکل به راه حل نرویم که این بزرگترین اشتباه انسان است . زیرا باعث سعی و خطاهای بیشماری می شود که ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده که می تواند باعث فروپاشی کل کسب و کار می گردد.  

<!– Google tag (gtag.js) –>

… (several lines of code) …

</script>