Marketing research

با تحقیقات بازار ، کلیه اطلاعات مورد نیاز در بازاریابی و برندینگ برای افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران را ارائه می شود ادامه…ادامه مطلبMarketing research

Branding

برند در ذهن مشتریان مرکز اصلی برند در ذهن مشتریان و مخاطبین قرار دارد . یعنی برند در مغز انسان یا مخاطب برند…ادامه مطلبBranding

خدمات ما

چه کاری انجام می دهیم ؟

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

مهمترین خدمات موسسه شامل اجرای تحقیقات بازاریابی در تمامی حوزه های مرتبط می باشد موسسه پویا برای اجرای تحقیق با توجه به تمام شرایط…ادامه مطلبتحقیقات بازار

تحقیقات برند

تحقیقات برند

گروه تحقیقات JPR برای اجرای تحقیقات برند از اصول علمی برند با استفاده از مدلها و استاندارد های جهانی استفاده می نماید .…ادامه مطلبتحقیقات برند

نظرسنجی و سنجش رضایت

موسسه پویا کلیه طرح های نظرسنجی و سنجش رضایت مشتریان را در سطح کشور اجرا می نماید انواع طرح های نظرسنجی 1-نظرسنجی از…ادامه مطلبنظرسنجی و سنجش رضایت

prefix | خانه

خانه

شرکتها به منظور توسعه همه جانبه و موفقیت در بازار نیاز به اجرای اصولی بازاریابی می باشند . اولین قدم در بازاریابی آگاهی و شناخت از بازار است که شامل شناخت مشتریان ، شناخت رقبا و شناخت محیط بازاریابی می باشد . با تحقیقات بازاریابی نیازها و خواسته های مشتریان و عملکرد رقبا مشخص می گردد .با استفاده از اطلاعات بدست آمده بر اساس توانایی شرکت و عوامل محیطی بازاریابی تصمیمات درستی در خصوص آمیخته های بازاریابی اتخاذ نمود .

نقش تحقیقات بازار در بهبود عملکرد شرکت

تحقیقات بازار برای بازاریابی و برندینگ می باشد که باعث شناخت مدیران از بازار می شود . در نتیجه مهمترین مزیت شرکت که آمیخته بازاریابی می باشد به بهترین شرکت تنظیم می گردد . تغییرات در امیخته بازاریابی باعث تغییرات در رفتار مشتریان می شود یعنی باعث افزایش اگاهی ، افزایش تمایل ، افزایش جذب مشتریان ، ایحاد علاقمندی و … که همه این موارد در نتیجه باعث تغییر عملکرد شرکت می گردد . عملکدر شرکت سامل متغیرهای سود ، فروش ، سهم بازار ، درآمد و …است .

در یک جمله تحقیقات بازاریابی باعث اگاهی مدیر از عوامل موثر بازار و وضعیت فعلی شرکت در رقابت با مشتریان می شود . اگاهی منجر به تصمیمات درست در امیخته بازار یابی خواهد شد . و تغییر آمیخته بازاریابی باعث تغییر رفتار مشتریان ( علاقه ، تمایل ، جذب و…) و رفتار مشتریان هم باعث بهبود عملکرد شرکت ( سود ، فروش ، درآمد و… ) می گردد

نقش تحقیقات بازار در برندینگ

تمام فعالیت های بازاریابی شرکت در ذهن مشتریان و همچنین مخاطبان بازار نقش می بندد که به آن جعبه سیاه مشتری گفته می شود . در ذهن مشتریان شرکت ها بر اساس اصول منطقی و احساسی ارزیابی می شوند . و بر اساس این ارزیابی که توسط مشتریان صورت می گیرد ، یک شخصیت در ذهن مشتری از شرکت تصویرسازی می شود این تصویر همان برند و هویت برند است که فقط با تبلیغات انجام نمی شود . بلکه اقدامات بسیاری در مباحث مختلف برندسازی نیاز است . هویت شرکت ادعای شرکت است و شخصیت شرکت برداشت مشتریان است .

با تحقیقات بازار عناصر برند شامل آگاهی از برند ( عمق و وسعت ) ، کیفیت ادراک شده ، تصویر برند ، اتکاپذیری ، احساسات برند (برند عاطفی ) ، تمایز برند ( قضاوت برند ) رضایت از برند ، تصویه برند به دیگران ، وفاداری برند ، ارزشهای اخلاقی برند