Marketing research

با تحقیقات بازار ، کلیه اطلاعات مورد نیاز در بازاریابی و برندینگ برای افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران را ارائه می شود ادامه…ادامه مطلبMarketing research

Branding

برند در ذهن مشتریان مرکز اصلی برند در ذهن مشتریان و مخاطبین قرار دارد . یعنی برند در مغز انسان یا مخاطب برند…ادامه مطلبBranding

خدمات ما

چه کاری انجام می دهیم ؟

تحقیقات بازار

مهمترین خدمات موسسه شامل اجرای تحقیقات بازاریابی در تمامی حوزه های مرتبط می باشد موسسه پویا برای اجرای تحقیق با توجه به تمام شرایط…ادامه مطلبتحقیقات بازار

آموزش و مشاوره برندینگ

برندینگیکی از استراتژی های بلند مدت اما موثر برای شرکتها ، برندسازی می باشد . برند یکی از مهمترین دارائی های شرکت ها…ادامه مطلبآموزش و مشاوره برندینگ

نظرسنجی و سنجش رضایت مندی

اجرای کلیه طرح های نظرسنجی موسسه پویا پردازش در کلیه موضوعات تحقیقات میدانی ، طرح های نظر سنجی در سطح کشور اجرا می نماید…ادامه مطلبنظرسنجی و سنجش رضایت مندی

خانه

شرکتها به منظور توسعه همه جانبه و موفقیت در بازار نیاز به اجرای اصولی بازاریابی می باشند . اولین قدم در بازاریابی آگاهی و شناخت از بازار است که شامل شناخت مشتریان ، شناخت رقبا و شناخت محیط بازاریابی می باشد . با تحقیقات بازاریابی نیازها و خواسته های مشتریان و عملکرد رقبا مشخص می گردد .با استفاده از اطلاعات بدست آمده بر اساس توانایی شرکت و عوامل محیطی بازاریابی تصمیمات درستی در خصوص آمیخته های بازاریابی اتخاذ نمود .

نقش تحقیقات بازار در بهبود عملکرد شرکت

تحقیقات بازار برای بازاریابی و برندینگ می باشد که باعث شناخت مدیران از بازار می شود . در نتیجه مهمترین مزیت شرکت که آمیخته بازاریابی می باشد به بهترین شرکت تنظیم می گردد . تغییرات در امیخته بازاریابی باعث تغییرات در رفتار مشتریان می شود یعنی باعث افزایش اگاهی ، افزایش تمایل ، افزایش جذب مشتریان ، ایحاد علاقمندی و … که همه این موارد در نتیجه باعث تغییر عملکرد شرکت می گردد . عملکدر شرکت سامل متغیرهای سود ، فروش ، سهم بازار ، درآمد و …است .

در یک جمله تحقیقات بازاریابی باعث اگاهی مدیر از عوامل موثر بازار و وضعیت فعلی شرکت در رقابت با مشتریان می شود . اگاهی منجر به تصمیمات درست در امیخته بازار یابی خواهد شد . و تغییر آمیخته بازاریابی باعث تغییر رفتار مشتریان ( علاقه ، تمایل ، جذب و…) و رفتار مشتریان هم باعث بهبود عملکرد شرکت ( سود ، فروش ، درآمد و… ) می گردد

نقش تحقیقات بازار در برندینگ

تمام فعالیت های بازاریابی شرکت در ذهن مشتریان و همچنین مخاطبان بازار نقش می بندد که به آن جعبه سیاه مشتری گفته می شود . در ذهن مشتریان شرکت ها بر اساس اصول منطقی و احساسی ارزیابی می شوند . و بر اساس این ارزیابی که توسط مشتریان صورت می گیرد ، یک شخصیت در ذهن مشتری از شرکت تصویرسازی می شود این تصویر همان برند و هویت برند است که فقط با تبلیغات انجام نمی شود . بلکه اقدامات بسیاری در مباحث مختلف برندسازی نیاز است . هویت شرکت ادعای شرکت است و شخصیت شرکت برداشت مشتریان است .

با تحقیقات بازار عناصر برند شامل آگاهی از برند ( عمق و وسعت ) ، کیفیت ادراک شده ، تصویر برند ، اتکاپذیری ، احساسات برند (برند عاطفی ) ، تمایز برند ( قضاوت برند ) رضایت از برند ، تصویه برند به دیگران ، وفاداری برند ، ارزشهای اخلاقی برند